Kommuners framtida kompetensbehov – hur ska vi lyckas med försörjningen?

Lyssna till Nyckeltalsinstitutets webinar för kommuner där vi samlas kring kompetensförsörjningsfrågan!

Enligt SKR:s prognos behöver Sveriges kommuner och Regioner över 400 000 medarbetare till 2030 – hur ska vi lyckas med framtidens kompetensförsörjning? 

Tillsammans med våra gäster diskuterar vi: 

  • Hur ser behovet ut för kommuner gällande kompetenser i framtiden?
  • Vilka är styrkorna och utmaningarna för kommuner som arbetsgivare?
  • Hur påverkar strukturerna möjligheterna att lyckas med kompetensförsörjningen?
  • Vilka är de attraktiva arbetsvillkor kommuner kan arbeta för att uppnå?
  • Hur får vi nästa generationens medarbetare att drömma om att arbeta inom äldreomsorgen?

Gäster i studion:

Patrik Reman, HR-chef Nykvarns kommun och författare till nyhetsbrevet The future of HR. Elisabeth Carle, HR-direktör Nacka Kommun, med stor erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning.
Anders Johrén, analytiker och partner på Nyckeltalsinstitutet.
Tina Ekström, VD Nyckeltalsinstitutet.

Patrik Reman

HR-chef
Nykvarns kommun

Elisabeth Carle

HR-direktör
Nacka kommun

Tina Ekström

VD, Nyckeltalsinstitutet

Anders Johrén

Analytiker & Partner Nyckeltalsinstitutet

Om oss
nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Dela gärna detta