Hälsoekonomi

Hälsosamt arbetsliv - bättre ekonomi

I de allra flesta organisationer har medarbetarnas hälsa blivit en allt viktigare del av verksamhetens framgångsrecept. Under denna utbildning fördjupar vi de ekonomiska argumenten för insatser som ökar möjligheterna för en bättre hälsostatus och bättre arbetsmiljö. 

Utbildningen handlar framför allt om hälsoekonomiska analyser och  argumenten för en god hälsoekonomi i organisationen. 

Utbildningen innehåller:

Utbildningen vänder sig till dig som vill:

  • Öka förståelsen för de ekonomiska sambanden mellan hälsa och en organisations framgång
  • Stärka de ekonomiska argumenten för åtgärder som förbättrar hälsostatusen bland de anställda
  • Bli bättre på att analysera, tolka och även ta fram nyckeltal kring hälsa och arbetsmiljö
  • Utbildningen är extra relevant för dig som arbetar med hälso- och friskvårdsfrågor. 
Kursledare:
Anders Johrén

Civilekonom och arbetar med utbildningar, utredningar och konsultation, framför allt med ekonomiska argument kring personalfrågor på Nyckeltalsinstitutet. Anders har skrivit flera böcker och är medförfattare till bl a ”Personalekonomi idag”, ”Boken om nyckeltal”, ”Hälsosammare livsstil – bättre ekonomi” och ”Personalresurser – ett arbetsmiljöekonomiskt perspektiv”.

Anmälan och pris

En dags utbildning i hälsoekonomi, pris/deltagare:  6 400 kronor exklusive moms.

Kurslitteratur som ingår i kursavgiften:
”Hälsosammare livsstil – bättre ekonomi”, Anders Johrén & Gunnar Andersson.
Deltagande sker via Webblänk.

Datum och tid:

Kurstillfällen:
Nytt datum planeras

Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Om oss
nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Dela gärna detta