Tumregler som dumregler – om tolkning av nyckeltal

Jag sitter här och rättar hemtentor och det är ett intressant betyg på hur en lyckats med sin lärargärning. Det går att konstatera att studenterna generellt sett är duktiga och – ärligt talat – är bättre än vad jag var när jag gick på deras nivå.  Men det som är speciellt intressant är vad de missar. Jag tror ju nämligen att jag som lärare kan göra en skillnad och det finns således en hel del lärandepotential för mig om vad för något studenterna är svaga i.

En hemtentamen går ofta ut på att under 24 timmar lösa ett problem med allt de finner lämpligt och allt som finns tillgängligt i litteratur och på webben. Möjligtvis är det inte förvånande att jag bett studenterna räkna ut och skriva en analys. I detta fall gäller det att räkna, analysera och rekommendera ett vägval. Eller som jag säger på introduktionen: TÄNKA, RÄKNA, TÄNKA och SKRIVA. Skrivandet handlar om att kunna argumentera för ett vägval.

Att räkna ut nyckeltalen är (förstås) inte så svårt för studenterna (även om en del av dem gör slarvfel [GAH!]). Den stora svårigheten för studenterna är att gå från en deskription till en preskription. Å ena sidan ”beror alla siffror på” men å andra sidan ”ska ett beslut fattas”. Lösningen som studenterna använder är tumregler. Men tumregler blir ofta dumregler. Låt mig ta några exempel:

”Soliditeten ska vara runt 50%” och ”ju högre soliditet desto högre betalningsförmåga”
På det företagsekonomiska språket betyder det ungefär att företaget är bra om hälften av företagets tillgångar finansieras av ägarna. Eller – omformulerat – om alla tillgångar såldes för det värde som finns bokfört så skulle ägarna få hälften (och resten skulle ges till bankerna, leverantörerna, staten och andra som företaget har skulder till). Om företaget inte har några skulder så är soliditeten 100%, men betyder det att företaget har hög betalningsförmåga? Vad händer om företaget är nystartat och inte har några lån? Det är osannolikt att det nystartade företaget, trots 100% i soliditet, har hög betalningsförmåga. Det är svårt att betala sina räkningar med procent…

Förutom procent (ett stort problem!) så kan det också vara bra att tänka på vilka förutsättningar som ligger bakom en tumregel och de slutsatser som dras av denna. ”Om jag skulle låna ut 10 miljoner till Er”, brukar jag fråga studenterna, ”och inte vill ha någon ränta under 10 år, skulle ni tacka ja till lånet?” Några blir nervösa (de tror väl att det är ett sådant där phishing mail) men de flesta inser att det vore en bra idé. ”Då skulle ju er soliditet ju minska… är det bra eller dåligt?”, frågar jag då. Det verkar vara så att soliditeten kan vara låg om betalningen för lånet är låg eller (som i mitt exempel) obefintlig.

Tumregeln 50% soliditet behöver inte vara fel, men om sifforna ska analyseras behövs en något skarpare analys. Siffrorna bör bara vara början på samtalet – aldrig slutet. Inte minst om man använder tumregler. De kan då bli dumregler…

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post