Tre snabba med Kjell Kalmnäs

Tre snabba om Nyckeltalsportalen - nyheter och tidsplan!

Det är högsäsong för inrapportering och produktion i Nyckeltalsportalen! Vi har kört tre snabba med vår kollega Kjell Kalmnäs som har stenkoll på portalen och vår databas för att få veta vad som är aktuellt just nu.

Hur ser tidsplanen ut?
Årets stora datainsamling pågår för fullt hos oss! Senast den 2 mars önskar vi få in 2021 års uppgifter och den 9 mars börjar våra kunder få sina resultat presenterade i portalen. I maj släpper vi Nyckeltalsinstitutets årsrapport där vi presenterar senaste nytt när det gäller HR data kring att vara attraktiva, inkluderande och hållbara arbetsgivare i svenskt arbetsliv 2021.

Vilka uppgraderingar i Nyckeltalsportalen sker 2022?
Utvecklingsarbetet med Nyckeltalsinstitutets databas pågår konstant. Allt för att förbättra tillgänglighet, skapa ännu bättre användarvänlighet och öka nyttan med databasen!

Under våren lanseras en ny efterfrågad funktion i portalen gällande verktyg för målsimulering. Här kan du som kund lägga in önskade nivåer på de nyckeltal ni väljer ut som mest centrala för verksamheten att styra på. Simuleringen räknar ut vilka värden som behöver uppnås för att nå önskad poäng. Detta ställer frågor om rimlighet, hur vi ska lyckas med detta och vad som är viktigast att göra för att få mest effekt.

Vi har även gjort några förändringar vad gäller nyckeltal:

  • Vi har i år lyft ut nyckeltalet övertid som ett centralt område i Attraktiv Arbetsgivarindex™ till övriga nyckeltal och ersatt det med nyckeltalet nyanställda som är kvar från föregående år. Övertid som indikator på arbetsbelastning är av olika skäl numera inte längre en fråga för många arbetsgivare. En viktigare fråga för allt fler arbetsgivare, utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare, är hur många av de nyanställda som är kvar efter första året. En hög andel som stannar ger signaler om att rekryteringsprocesserna ligger rätt och att de som har rekryterats motsvarar förväntningarna samt att de nyanställdas förväntningar på arbetsgivaren stämmer med verkligheten. Det är en allt viktigare kunskap att ha då konkurrensen om kompetens blivit tuffare!

     

  • I Hälsoindex™ har nyckeltalet friskvård fått en ny definition. Från och med i år ingår aktiveringsgraden av friskvårdsbidraget i värderingen av nyckeltalets resultat. Bakgrunden till förändringen beror på att nivån på friskvårdsbidraget inte samvarierar med frisk-eller sjuktalen, utan det viktiga är hur stor andel anställda som faktiskt aktiveras i rörelse och träning. En indikator på det är att granska hur stor del av medarbetarna som använt friskvårdsbidraget, vilket nyckeltalet nu fångar.


Vad ser du är det största värdet av att kartlägga sig i Nyckeltalsportalen?
Det största värdet av att kartlägga sig är att Nyckeltalsportalen ger er kartan på hur det faktiskt ser ut i er organisation, både den egna utvecklingen över tid och jämfört med andra. Men det beror också på vad analysen visar – vet vi inte var vi är på kartan vet vi inte åt vilket håll vi ska!

Om du som arbetsgivare anser att det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att nå framgång behöver ni få svar på frågan: hur ser ert nuläge ut? Vilka är era styrkor och utmaningar när det gäller att vara just en attraktiv arbetsgivare? Det är dessa kartor vi på produktionen just nu ritar till alla våra kunder!

Vill du veta mer om hur vi kartlägger och analyserar arbetsvillkor? Boka ett förutsättningslöst möte med Alice Stahre, kundansvarig på Nyckeltalsinstitutet för en demo av Nyckeltalsportalen.

Alice@nyckeltal.se
076 -853 26 55

 

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post