Tips inför årsredovisningen – tänk på det här!

Tips inför årsredovisningen - tänk på det här!

Fina ord men ingen handlingskraft? Det är vanligt att årsredovisningen och hållbarhetsrapporten målar upp guld och gröna skogar, men det är också vanligt att många organisationer har svårt att leva upp till de resultat och visioner som de målar upp i redovisningen. Vi har listat det viktigaste att tänka på för att årsredovisningen och hållbarhetsrapporten inte ska bli ett luftslott.

Skönmåla inte
Många väljer att fokusera på de positiva resultaten i årsredovisningen och hållbarhetsrapporten, vilket kan skapa ett skönmålat intryck. Även om det är resultat som inte är påhittade så kan det göra läsaren misstänksam om att redovisningen är putsad. Då är det bättre att fokusera på det positiva men också vara transparent med förbättringsområden och hur ni jobbar för att nå era mål. Det skapar trovärdighet och gör att ni tar ägandeskap för saker som ni annars kan komma att få kritik för.

Ta stöd av siffror och mätningar
Det är också vanligt att många inte tar tillräckligt med stöd i mätningar och nyckeltal i sin redovisning. HR-nyckeltal visar svart på vitt hur attraktiv, jämställd och hälsosam organisationen är. Det är centrala hjälpmedel för att kartlägga nuläget, ta beslut om åtgärder och styra verksamheten åt önskat håll – viktiga parametrar att bygga årsredovisningen och hållbarhetsrapporten på.

Anpassa till olika mottagare
Redovisningen ska vara både allmänt och specifikt riktad. För att verkligen nå fram behöver rapporten utformas så att både ägare, medarbetare, leverantörer, banker, kunder och andra ska få information om organisationens situation. Det är en viktig utgångspunkt för att årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen ska kunna uppfylla sina syften, inte falla platt, och förmedla det som ni verkligen vill förmedla.

Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs. Vill du säkerställa en bra årsredovisning och vara en attraktiv arbetsgivare även i en osäker framtid är det viktigare än aldrig förr att kartlägga arbetsvillkoren i din organisation. Det gör att du proaktivt kan identifiera utmaningar och kartlägga möjliga åtgärder. I vår nyckeltalsportal kan ni mäta, analysera och jämföra hur attraktiv, jämställd och hälsosam er organisation är.

Vill du veta mer om att mäta och analysera arbetsvillkor? Kontakta Daniel Ågren för en timmes kostnadsfri rådgivning!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post