Slumpen avgör din pension!

För någon vecka sedan (19 mars) hade Dagens Nyheter en artikel som handlade om att ”passiva sparare lyckas bäst i PPM-systemet”, d.v.s. de som inte har gjort något val för sin pension har fått en mycket högre värdeutveckling på sina pensionspengar (som då placeras i Sjunde AP-fonden) än de allra flesta andra som har gjort aktiva val. Eftersom jag tillhör gruppen som inte gjort något aktivt val känns det förstås bra.

Nu är det ingen tillfällighet att jag valde att inte välja. För nog är det så att merparten av svenska folket inte har kunskap att göra bra val för sina pensionspengar. Kanske ett par procent av befolkningen kan, med egen kompetens, göra bra val (= val som ger hög pension). Andra kommer att göra val som visade sig bli bra (=hög pension) medan andra gör val som visade sig vara dåliga, men då är det ofta slumpen (eller tur och otur) som styr. Därmed blir pensionspengarna ett stort lotteri, liknande poker där ett fåtal mycket kompetenta tjänar mycket pengar men där de flesta är ”glada amatörer” som ibland har turen att vinna men ofta har oturen att förlora.

Att låta pensionspengarna vara ett lotteri (eller vara i klorna på pensionsmäklare som främst ser till egna ekonomiska förtjänster) känns inte ok. Därför har jag, för det oranga kuvertet, valt att inte välja alls. Jag inser att jag tillhör de 95 procent av befolkningen (kanske 99%?) som inte har kunskap om hur man ska placera sina pengar, och låter därför min pension ligga i Sjunde AP-fonden. Den fonden har låga avgifter och har genom åren haft en utveckling över de genomsnittliga val som övriga har gjort.

En annan fördel med att inte välja är att man inte oroas för hur man har valt. Jag har hört många som valt pensionsalternativ och som oroar sig för att ”de har valt fel” och detta val är nog ett typexempel på en valsituation där man grämer sig mer om man har valt ”fel” än vad man gläder sig om man valt ”rätt”. De som inte har valt brukar inte bekymra sig så mycket, det blir vad det blir. D.v.s. jag har gjort ett, som jag anser, rationellt val att inte välja alls. Det tycks ge betydligt mer än en genomsnittlig utveckling på pensionspengarna och jag oroar mig inte för vad jag har valt, eller borde ha valt.

Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet AB.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post