Så använder du nyckeltal för att förbättra ditt företag

Om ditt företag har problem är det troligt att du kan behöva lite hjälp av KPI:er. Men vad är KPI:er? Det är nyckeltal för prestanda och de kan ge värdefulla insikter om hur ditt företag mår. Vi berättar allt du behöver veta om hur man inrättar KPI:er och använder dem för att förbättra sitt resultat.

 

Nyckeltal företag – Vad är Key Performance Indicators(KPI:er)?

 

Det första steget för att lära sig använda KPI:er är att förstå exakt vad de är. Enkelt uttryckt är KPI:er mätvärden som mäter ett företags eller en organisations resultat i förhållande till viktiga mål. Dessa mått kan användas för att spåra prestanda, identifiera problem och isolera områden där förbättringar kan göras inom en organisation. Genom att spåra dessa indikatorer över tid kan företag få insikt i sin verksamhet och göra förändringar i enlighet med detta.

 

Det finns många typer av KPI:er som företag kan använda för olika ändamål. Finansiella KPI:er mäter till exempel ett företags ekonomiska hälsa genom att spåra saker som intäktstillväxt, kostnader, vinstmarginaler och ROI (return on investment). Andra typer av KPI:er är kundnöjdhetsmått som Net Promoter Score och First Call Resolution Rate, marknadsföringsmått som Lead To Conversion Rate, driftsmått som genomsnittlig väntetid och medarbetarmått som Turnover Rate eller medarbetarengagemang.

 

Nyckeltal företag – Så här ställer du in och använder Key Performance Indicators(KPI:er)

 

Nu när vi vet vad KPI:er är kan vi titta närmare på hur du kan skapa och använda dem i ditt eget företag. Det första steget är att definiera vilka specifika mätvärden som är mest användbara för att hjälpa dig att nå dina mål. Detta kräver att du eller alternativt det företag du tar hjälp av tar sig tid att tänka igenom vilka mål du har för varje område av din verksamhet – t.ex. försäljningsmål för marknadsföring eller kundservicemål för kundframgång – och sedan identifierar vilka specifika resultatindikatorer som kommer att hjälpa dig att spåra dessa mål över tid. När du har identifierat rätt resultatindikatorer för ditt företags behov är det dags att börja samla in data om dessa mätvärden så att de kan följas över tid.

 

När du väl har samlat in de data som behövs för att spåra dessa resultatindikatorer över tid är det viktigt att analysera dessa data regelbundet för att få insikt i hur väl ditt företag presterar i förhållande till sina mål. Denna analys bör innefatta att titta på aktuella trender samt historiska trender för att avgöra om det finns några områden där prestationen har sjunkit på senare tid eller om det finns några områden där man bör fokusera på förbättringar framöver. Det är också viktigt att jämföra tidigare resultat med branschgenomsnitt eller riktmärken när det är tillämpligt så att du kan bedöma om dina resultat ligger över eller under genomsnittet jämfört med andra liknande organisationer i din bransch.

 

Slutligen, när du väl har samlat in dessa uppgifter och analyserat dem grundligt är det viktigt att åtgärder vidtas utifrån dessa insikter för att säkerställa en kontinuerlig förbättring inom organisationen över tid. Detta kan innebära att man investerar mer resurser i vissa områden där det behövs förbättringar eller att man flyttar fokus från områden där prestationen har nått en platå och istället övergår till områden där ytterligare tillväxt fortfarande är möjlig – alla beslut bör i slutändan baseras på de specifika insikter som man får genom att analysera sina egna nyckeltal över tid i förhållande till sina mål och målsättningar som företag eller organisation.

 

Slutsats:

Nyckeltal företag – Det är ett effektivt sätt för nyckelfigursföretag av alla storlekar och branscher att mäta sina framsteg mot att nå sina mål över tid – men bara om dessa nyckeltal är korrekt utformade och används effektivt. Genom att ta lite tid i förväg och fundera igenom vilka specifika KPI:er som bäst skulle tjäna deras behov innan de börjar samla in data om dessa KPI:er, analysera dessa data regelbundet och sedan agera på alla användbara insikter som erhålls från denna analys – kommer företag att kunna positionera sig för fortsatt framgång och tillväxt i framtiden. Så vänta inte – börja använda KPI:er idag och se hur ditt företag verkligen lyfter!

Vill du ta reda på mer eller boka ett möte?

Related Posts

Förstå Nyckeltal för ett Framgångsrikt Företag

Förstå Nyckeltal för ett Framgångsrikt Företag

Lär dig hantera nyckeltal för att driva ditt företag framåt. Utforska strategier för affärsframgång med rätt nyckeltalsanalys.
effektiv hr-analys: upplev framgångsrik personalhantering genom data-magi

Effektiv HR-analys: Upplev Framgångsrik Personalhantering genom Data-Magi

Optimera personalhantering med Effektiv HR-analys. Utforska data-magi för framgångsrik HR. Maximal effektivitet och resultat. Upplev det nu!
nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Kontakta oss