Resultat – tider

 

 

 

På Nyckeltalsinstitutet har vi haft bråda dagar de senaste veckorna då vi mottagit all inrapportering från våra kunder vad gäller HR data kring hälsa, jämställdhet och arbetsvillkor. Nu stundar snart dagen D då vi får äran att kora årets pristagare som uppnått högsta poäng på våra olika index. Vi brukar säga att det är årets roligaste arbetsdag för oss nyckeltalare!

Några reflektioner som då brukar infinna sig är om man nu verkligen kan tävla i att ha de bästa nyckeltalen. Vad betyder det om nyckeltalen är strålande men medarbetarna upplever att ledarskapet och stämningen på företaget signalerar något helt annat? Våra mätningar bygger inte på hur medarbetare upplever sin arbetsgivare utan fokuserar helt och hållet på hur de faktiska arbetsvillkoren utvecklas för medarbetare och chefer i verksamheten. Väldigt ofta ser vi en tydlig samvariation mellan höga värden inom områden som trygga anställningsvillkor, låga sjuktal, få som slutar, hög chefstäthet och rejält med tid för egen kompetensutveckling med ett högt värde vad gäller ett årligt medarbetarindex. Men det händer också ibland att våra pristagare blir överraskade när vi återkopplar ett toppresultat då de själva inte uppfattat att verksamheten faktiskt ligger så bra till som nyckeltalen visar.

Att bygga sitt varumärke och ta fasta på både sunda värderingar och ett gott ledarskap i kombination med att ha goda arbetsvillkor känns som det vinnande konceptet. Här är det många som söker efter svaren på HUR man uppnår detta. Är det genom att börja med grunden och utgå från våra behov av trygghet, utveckling och hälsa eller är det snarare att skapa den kultur som bäst främjar våra behov för att därefter bygga vidare på goda anställningsvillkor? Vi jobbar utifrån övertygelsen att det är bra att gå från att tro till att veta hur det faktiskt förhåller sig vad gäller såväl struktur och kultur.

Den senaste månaden har det släppts ett antal undersökningar baserade på vilka arbetsgivare som folk TROR att det är bäst och roligast att jobba hos. Nu presenteras snart siffrorna som visar vilka arbetsgivare som erbjuder en arbetsmiljö som är hälsosam, jämställd och där folk väljer att jobba kvar. Nu är det upp till dig att avgöra hur ni i din verksamhet åstadkommer bästa möjliga arbetsklimat som attraherar de skarpaste och mest engagerade medarbetarna.
Vi nyckeltalare vill önska dig ett stort lycka till genom att lyfta fram ytterligare fakta så håll utkik – den 27 april är vår D-day!

 

Lisa Karthäuser HR strateg, Nyckeltalsinstitutet

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post