Reseplanering med tydliga målindikatorer

Så är det dags – för första gången i livet ska jag få uppleva the Big Apple! Staden med den häftigaste pulsen och så här års också iskalla vindar läser jag på väderprognosen. Hemma har vi laddat upp med guideböcker, kartor, många goda tips från vänner och bekanta samt önskelistor från familjemedlemmar på platser vi ska besöka under de 5 dagar som vi har till vårt förfogande.

Jag har tolkat det som att det ska vara extremt enkelt att orientera sig i New York med det tydliga rutnätet av gator med nummer på både kors och tvärs. En parallell till den liknelse som vi ofta har med i diskussionerna kring varför man bör mäta med hjälp av nyckeltal; om man inte vet var man är på kartan är det svårt att veta hur man ska ta sig till målet!

Korsningen 5 th Avenue / 47 th Street är en extremt tydlig indikator på den målbild jag har för att besöka Rockefeller Center. Siffrorna ger oss vägledning men hur är det nu om man varken vet var man är eller vart man vill bege sig? Om jag tror att jag är på Upper East Side men i själva verket befinner mig på Upper West Side – och inte vet om jag ska till Lincoln Center eller Chrysler Building?

Dags att prata med familjen, bestämma vilka adresser vi ska ha fokus på samt en bra tidplanering. Att det kommer att dokumenteras är givet. För att ta rätt beslut krävs såklart både dialog och kunskap! Nu bär det av till Arlanda och ”off we go” =>

Lisa Karthäuser, Nyckeltalsinstitutet AB Februari 2015

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post