Räkna med HR

indicators

Kostnad för personalomsättning

Kostnaderna för en personalomsättning, med personalomsättning menar vi hela förloppet från att en person
slutar till dess att en annan person har börjat och kommit upp i full produktion, varierar stort beroende på
befattning, grundkompetens, tidigare erfarenheter, introduktion m.m.

De vanligaste kostnaderna för personalomsättning är kostnader i samband med rekrytering, externa och interna
kostnader, introduktion (med det menar vi planerade aktiviteter för den nyanställde) och inskolning (minskad
effektivitet under upplärningstiden fram till full produktion) samt ev kostnader i samband med att den tidigare

Nedan beräknas en genomsnittlig kostnad för en personalomsättning.

Kostnad för personalomsättning
0% färdig
1 of 9

Externa rekryteringskostnader

kr
kr
kr