Prisutdelning och Business behaviour!

I veckan samlades våra kunder och intressenter till årets höjdpunkt för oss nyckeltalare: dagen då vi delar ut pris till de arbetsgivare som ligger i framkant vad gäller attraktiva, jämställda och hälsosamma arbetsvillkor.

Vi lyfter fram de verksamheter som får högsta poäng på Nyckeltalsinstitutets olika index. Av närmare 250 företag och organisationer finns det några som utmärker sig extra. De belönas med priser och uppmärksamhet i samband med Den Stora Nyckeltalsdagen. I år kunde vi glädjas tillsammans med Länsförsäkringar AB, Post och Telestyrelsen, Jernhusen, Specialfastigheter, Miljöförvaltningen i Stockholms stad samt Storstockholms Brandförsvar. Stolta chefer och medarbetare tog emot diplom och blommor och berättade om vikten av att ha fokus på sina HR strategier.

Affärsmässigt uppträdande var årets tema för dagen – ett område som det gäller att lyckas inom såväl gentemot medarbetare och kollegor som till kunder och samarbetspartners. Kommunikationsstrateg Annmarie Palm gav många exempel från vår vardag kopplade till mötesdisciplin, tillgänglighet, proaktivitet samt olika frågeställningar kring etik och moral. Vårt beteende påverkar i allra högsta grad våra karriärer och vårt verksamhetsresultat.

Annmarie lyfte även frågan kring hur vi ser på 24-timmarssamhället – är det en möjlighet, med alla utmaningar som det innebär, eller är det en riskfaktor? Vi kan med största säkerhet konstatera att ledarskapet i alla organisationer påverkas i av att många medarbetare är uppkopplade mot arbetsplatsen en stor del av dygnets vakna timmar samt även under helger och ledigheter. Detta föranleder att stressrelaterad ohälsa behöver uppmärksammas i ett tidigt skede för att undvika negativa konsekvenser såsom långa sjukskrivningsperioder, ökad risk för kvalitetsproblem samt brister i leverans och kundbemötande.

Just nyckeltalen kopplade till hälsa tycks vara en stor utmaning för många organisationer idag. Vi kan glädjande nog se att trenden med stigande sjuktal under de senaste åren nu verkar ha vänt. Allt fler organisationer har fått upp ögonen för att storlek på arbetsgrupp spelar roll och att tydliga gränser behövs kring var och en när vi förväntas att alltid vara tillgängliga för vår arbetsgivare. Det finns idag ett ökat fokus på att just de arbetsgivare som fokuserar på hälsa också är mer attraktiva i konkurrensen om att locka de bästa talangerna till sin verksamhet.

Nyckeltalsinstitutet fortsätter att följa trenderna genom att hålla koll på utvecklingen av goda arbetsvillkor i svenskt arbetsliv! Kanske står ditt företag på prispallen nästa år?

Lisa Karthäuser, strategisk HR konsult

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post