Perspektiv på nyckeltalen i flyktingfrågan

I en värld som just nu ter sig allt annat än stabil vad gäller flykt från krig och konflikter kan det vara bra att stanna upp och reflektera. Hur kan man ge stöd i denna humanitära krissituation? I vilka länder och genom vilka organisationer når hjälpen fram?

Flyktingdebatten kretsar mycket kring olika siffror där det går att välja ut vissa fakta för att påvisa allvaret i situationen. Vi är många som under de senaste veckorna tagit del av statistikuppgifter från Hans Rosling, Professor i Internationell Hälsa vid Karolinska Institutet samt ordförande i Gapminder Foundation. Rosling bemöter en hel del av den ”skräck-propaganda” som målas upp av vissa grupper kring de ökande flyktingströmmarna med tydliga och konkreta nyckeltal som påvisar att antalet flyktingar som lyckas ta sig till Europa är en försvinnande liten andel satt i relation till det totala antalet som är på flykt i världen. Några basfakta att ha i minnet hämtade från UNHCR är att 4 år av krig i Syrien har föranlett att 12 miljoner syrier är på flykt varav hälften är barn! 8 miljoner av alla som flytt sina hem är kvar i Syrien och av resterande 4 miljoner återfinns 95 % i Turkiet, Libanon, Jordanien, Irak och Egypten. I år har 600 000 flyktingar sökt asyl i Europa men då handlar det inte bara om syrier utan även om afghaner, irakier och flyende från den afrikanska kontinenten.

Hittills i år har närmare 50 000 personer ansökt om asyl i Sverige. Drygt 18 000 av dessa är barn.
Enbart under de tre senaste veckorna har fler än 1000 ansökningar/vecka kommit till Migrationsverket. Det verkar nu äntligen som om både det civila samhället och våra politiker inser vidden av det brutala krig som pågått i flera år och att hjälpinsatser på bred front tar form genom såväl finansiellt som humanitärt stöd till människor som flyr för sina liv.

Att alla kan göra något är en bra paroll och Nyckeltalsinstitutet har valt att stödja nödställda flyktingar genom att ge ett ekonomiskt bidrag till Rädda barnens katastroffond.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post