Personalekonomi

Alternativkostnad, ekonomisk argumentation & schabloner inom HR!

Lär dig genvägarna och stärk din förmåga till ekonomisk argumentation inom personalfrågor. Träna dig i att räkna på olika personalåtgärder, till exempel kompetensutveckling, omorganisation, alternativkostnader m.m.

Innehåll
Ekonomiska förhållningssätt när det gäller personalfrågor.
Viktiga schabloner för överslagsräkning.
Metoder för kalkylering.
Praktiska tillämpningar, till exempel arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering och kompetensutveckling.

”Bra, engagerade och kunniga kursledare, en riktigt rolig utbildning!”

Tid

10 – 11 november 2021

Dag 1 kl. 09.30 – 16.30
Dag 2 kl. 09.00 – 16.00

Plats

Utbildningen genomförs både i kurslokal samt via livestreaming.
Lokal meddelas senare, planeras centralt i Stockholm.

Pris
Deltagande, på plats i kurslokal: 11 900:- ex moms.

Digitalt deltagande: 10.900:- ex moms.

Dokumentation, Boken ”Personalekonomi idag”.
Anmälan är bindande men kan överlåtas.

 

Anmäl dig här

Kurstillfällen

Anmäl dig här

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post