Utbildningar inom People Analytics

Nyckeltal Grundutbildning

Efter genomförd utbildning kan du använda och analysera nyckeltal inom HR-områden. Du kan även följande: 

Personalekonomi

Efter genomförd utbildning har du stärkt din ekonomiska argumentation kring mjuka värden. Du kan även följande:

HR-analys i excel

Efter genomförd utbildning kan du räkna på samband mellan HR-nyckeltal och analysera trender. Du har fått utökad kunskap i följande: 

Hälsoekonomi

Efter genomförd utbildning har du: 

Om oss
nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Nyckeltalsinstitutet arrangerar både öppna och företagsanpassade utbildningar samt webinars inom bland annat inom People Analytics, HR Business, Personalekonomi och Statistik. 

Våra lärare och våra evenemang får högsta betyg från deltagarna, vilket vi är mycket stolta över.