Placering Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex®
Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX® samt mest Hållbara Arbetsvillkor
Bästa Hälsoindex
1 Humlegården Fastigheter AB och Kemikalieinspektionen  Post & Telestyrelsen Vinnova