Placering Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex
Bästa jämställdhetsindex  JÄMIX
1 Diligentia AB Västfastigheter
2 Hufvudstaden AB och SISAB Regionkansliet VGR och Gryaab AB
3  Jernhusen AB Svenska ESF-rådet
Placering Störst förbättring Attraktiv Arbetsgivarindex Störst förbättring Jämställdhetsindex JÄMIX
1 Familjebostäder AB Alecta