Placering Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex
Bästa jämställdhetsindex  JÄMIX
1 Försvarets Materielverk SMHI
Placering Störst förbättring Attraktiv Arbetsgivarindex Störst förbättring Jämställdhetsindex JÄMIX
1 Upplands Väsby kommun Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset