Ny studie visar: Bra HR-arbete leder till god ekonomi

Det har relativt nyligen publicerats en intressant rapport om kopplingen mellan bra HR-arbete och finansiellt resultat. Den visar på att företag som har hög kapacitet och kunskap inom HR visar betydligt bättre ekonomiskt resultat än företag som är svagare inom dessa områden, enligt forskning från Boston Consulting Group.
Rapporten Creating People Advantage 2014/15 är den tredje årliga rapporten om HR-rutiner och ledarskap. Den bygger på en enkät med cirka 3 500 anställda från 100 länder, samt djupintervjuer med 64 HR-chefer.

Av rapporten framgår att de 100 företag som ligger i topp vad gäller finansiella resultat även får högre poäng för ”HR-kapacitet” än de 100 företag med sämst finansiella resultat. Bland de 27 områden som undersökts finns bland annat; mångfald, employer branding, rekryteringsstrategi, samt HR-strategi.
Det låter naturligtvis som en självklarhet att om man satsar på ledarskap och arbetet med medarbetarna genom bra HR-arbete så skall verksamheten också lyckas bättre! Men jag har under mina snart 20 år i HR-branschen knappt träffat på någon HR-avdelning som jobbar aktivt med att ”räkna” på vad olika HR-insatser leder till och hur man kan visa på att HR-insatser leder till en effektivare verksamhet. Det skulle t.ex. kunna vara ”Om vi ökar kvaliteten i vår rekryteringsprocess genom att låta alla rekryterande chefer gå en utbildning så kan vi minska bolagets kostnader för felrekryteringar med x kr/år. Utbildningsinsatsen kostar x kr så redan efter x år bör vi ha tjänat in investeringen.”

Även HR-funktionen bör mäta sina egna insatser och de tjänster som de erbjuder organsationen för att kunna effektivisera bolagets HR-processer. Kan HR med nyckeltal visa hur man bidrar till att skapa en effektivare och mer engagerad organisation så blir HR en nyckelfunktion i organisationen!
Boston Consulting Group’s HR-ansvarige i Europa, Rainer Strack, säger till HR Magazine: ”Korrelation betyder inte alltid orsak och verkan, men resultaten tyder på att de ekonomiska konsekvenserna av HR:s arbete kan vara ganska stort. Denna forskning kommer att hjälpa HR att få en plats vid bordet”.
Rapporten visar också att det råder stor enighet om att företagens ledarskap behöver förbättras, särskilt i mellanskiktet. ”HR har en stor roll att spela i denna process”, säger Rainer Strack till HR Magazine.

Så sätt igång med att jobba med nyckeltal och personalekonomi så har du förutsättningar att kunna påverka din organisations framtid!

Lycka till! Stefan Wikström, VD, Edge HR AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post