Webinar – Monokulturers pris!

Webinar - Monokulturers pris!

Den 7 oktober under Nyckeltalsinstitutets webinar ”monokulturers pris!” diskuterade vi en av svenskt arbetsliv stora jämställdhetsfrågor – könssegregerade arbetsplatser!

Homogena arbetslag, avdelningar och verksamheter kämpar med att bryta dessa strukturer och få in mer av de underrepresenterade grupperna. I Nyckeltalsinstitutets databas syns kostnaderna tydligt och den ohälsa som är överrepresenterad i kvinnodominerade verksamheter, liksom mansdominerade.

Vi har länge diskuterat kopplingen homogen struktur och kultur inom de kvinnodominerade verksamheterna som vård och omsorg – kan det finnas en förklaring i detta till de höga sjuktalen och andra signaler på osunda arbetsmiljöer?

Mastersstudenterna Pauline Strand och Gabriella Ståhl tog sig an uppgiften och har tillsammans med LiVO genomfört en studie kring kvinnodominerade organisationer och dess kulturer.

Resultaten redovisas och diskuteras, lärdomar dras och de ekonomiska värdena av att lyckas bryta monokulturer synas. Vad har studien hittat? Vad blir konsekvenserna av dessa homogena strukturer? Vad blir lärdomen för framtiden?

Gäster på scen:
Anders Johrén, analytiker och partner på Nyckeltalsinstitutet, författare till rapporter och böcker inom HR ekonomi, hälsoekonomi och HR nyckeltal.
Malin Lundgren, HR Direktör, JM AB
Rikard Lindqvist, forskare vid Karolinska Institutet,  sjuksköterska och chef Region Stockholm
Andreas Dahlqvist, Styrelseledamot LiVO. 
Gabriella Ståhl, författare till uppsatsen.
Pauline Strand, författare till uppsatsen, Nyckeltalsinstitutet.
Tina Ekström, VD, Nyckeltalsinstitutet.

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@nyckeltal.se

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post