Moa Haltorp på DN lyfter en av de stora jämställdhetsutmaningarna i svenskt arbetsliv!

Moa Haltorp på DN lyfter en av de stora jämställdhetsutmaningarna i svenskt arbetsliv!

Andelen kvinnor ökar i mansdominerade yrken/branscher men väldigt långsamt. För att nå en grundstruktur med 50/50 av kvinnor och män kommer det ta ca 100 år i dagens hastighet, enligt vår databas på Nyckeltalsinstitutet.

Därför är det så viktigt att lyfta fram förbilder som inspirerar ungdomar att välja andra yrkesbanor än de traditionella baserat på man/kvinna. Moa Haltorp, journalist på DN, har gjort ett reportage om Anna Andersson och Evelina Jonasson som startat ett skogsröjningsbolag tillsammans i Småland. Dessa tjejer inspirerar både till att våga välja annorlunda yrken jämfört omgivningen men också inspiration i hur viktigt det är att ha kul på jobbet.

Men spelar det någon roll om vi har ojämnställda strukturer bland våra medarbetare? Mansdominerat eller kvinnodominerat, är det en viktig fråga att arbeta med kopplat till verksamhetsresultat?

Ja, enligt Nyckeltalsinstitutets databas visar det sig att de branscher och arbetsgivare som har mer jämställda grundstrukturer också uppnår högre resultat i att vara en attraktiv arbetsgivare.

 – Vill ni ha goda hälsotal, vara attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö, får ni bättre förutsättningar för detta om du har en jämställd grundstruktur, säger Anders Johrén, analytiker på Nyckeltalsinstitutet.

Homogena strukturer skapar dessutom mer osunda kulturer med jargonger som direkt kan härledas till att det är för många lika i gruppen. Dessa osunda kulturer ser vi tex i rapporten från USA vara den främsta orsaken till de höga avgångstalen i organisationerna. Ojämställdhet, utanförskap och giftig kultur är 10 gånger mer vanlig som orsak till uppsägning än missnöje med lönen.

Så hur ska vi få fler kvinnor att vilja utbilda sig och arbeta inom mansdominerade områden och tvärtom, fler män till traditionella kvinnoyrken som vård och omsorg?
Det finns inget enkelt svar på frågan, i så fall hade vi löst detta snabbare än på 100 år som är vår kollegas prognos på 50/50 i grundstrukturerna. Men ett viktigt steg är att se till att vi är en attraktiv arbetsgivare oavsett man eller kvinna, oavsett majoritet eller minoritet. Och när vi nått dessa jämställda arbetsvillkor, goda arbetsmiljöer, lika utvecklingsmöjligheter, då behöver detta användas i marknadsföringen. Så att vi sprider kunskap om både spännande yrkesval, branscher och kunskap om att det faktiskt är jämställt trots homogena strukturer. Är ni en arbetsgivare för alla? Låt oss ta reda på det först. Fakta och nuläge, sedan tar vi fram strategier och verksamhetsplaner.

Nyckeltalsinstitutet gör varje år olika mätningar och tar fram nyckeltal inom 12 branscher där vi mäter jämställdhet, attraktivitet och hälsa inom organisationerna. Databasen består av 655 000 medarbetares arbetsvillkor.

Klicka här för intervjun med Anders Johrén och Tina Ekström.

Klicka här för att läsa reportaget om Anna och Evelina.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post