Lönsamt att satsa på bättre arbetsmiljö

Kan man argumentera för bättre arbetsmiljö utifrån ekonomiska grunder? Absolut, anser Anders Johrén, civilekonom och nyckeltalsexpert hos Nyckeltalsinstitutet.Läs senaste intervjun med Anders i tidningen Du&Jobbet som handlar om detta med lönsamma arbetsmiljöer och hur vi argumenterar kring detta i ekonomiska termer. http://www.duochjobbet.se/chef/lonsamt-att-satsa-pa-battre-arbetsmiljo/

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post