Konsten att hålla balansen

flicka_balanserar_600_329-002

Konsten att hålla balansen

Balans i livet är en hjärtefråga i dagens samhälle och man behöver inte gå långt för att förstå varför. De flesta av oss kämpar med att få livspusslet att gå ihop. Det är mycket vi vill få plats med i våra liv, familj, vänner, hälsa och karriär. Allt känns viktigt och det finns inget vi vill välja bort. Vi ser i vår närhet hur somliga sliter och hur somliga får det att se så lätt ut. Hur ska vi hålla?

Vi hör om ohälsotalen som växer i samhället och när vi frågar våra medlemmar förstår man varför. 34% av våra civilekonomer upplever att de inte tror sig kunna jobba som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. För fem år sedan var den siffran 22%.

Bland våra chefer är siffran ännu högre, 43% svarar att de tror att hälsan kommer påverkas negativt om de fortsätter jobba som de gör. Det här är en tickande bomb och ingen lön i världen kan kompensera för att få sin hälsa förstörd.

Kanske är det dags för oss att åter börja kämpa för en av fackets kärnfrågor och återinföra åtta timmars arbetsdag? En fråga som är lika aktuell idag som för hundra år sedan, men i en annan form. Missförstå mig rätt, ingen vill ha tillbaka stämpelklockan och vi värnar om den frihet och flexibilitet tekniken fört med sig. Det gränslösa arbetet ställer krav på våra organisationer, chefer och oss som individer där vi ännu inte hittat formerna fullt ut. Vi behöver ett moget ledarskap, tydliga riktlinjer, förväntningar och gränser, som individen inte alltid klarar att sätta själv.
Kanske en av fackets viktigaste uppgifter på 2000-talet?

Ulrica Storset
Marknadschef
Civilekonomerna

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post