Klimatförnekare och andra faktaresistenta opinionsbildare

För några år sedan kom det en, som det visade sig, felaktig rapport om att alla Himalayas glaciärer skulle smälta bort till 2035[1]. Den felaktiga uppgiften kom från Världsnaturfonden och har använts flitigt av klimatförnekare som menar att ”alla rapporter kan vara lika felaktiga” och att oron för klimatförändringar är kraftig överdriven. Även om Himalaya-rapporten säkert var menad att skapa opinion för att vidta åtgärder för att minska klimatförändringarna blev effekten den rakt motsatta. Det som uppfattas vara ”forskningsrapporter” men som är kraftigt överdrivna och har oseriösa slutsatser används ofta av faktaresistenta människor som ett ”bevis” för att nästan ingenting av forskningsresultat går att lita på.

För några månader sedan (oktober 2016) fick vi på Nyckeltalsinstitutet förfrågan från några kunder om slutsatserna i en rapport som fackförbundet Vision tagit fram (”Sjukskrivningarna kostar välfärden miljarder”). Frågeställarna, som representerade olika kommuner, ställde sig lite undrande till de höga sjukkostnader som redovisades i rapporten för deras kommuner.  Kostnaderna blev betydligt högre än de som våra kunder själva hade räknat fram. Det var inga små differenser det handlade om. Vision hade ungefär fyra gånger så höga sjukkostnader som kommunerna själva hade räknat fram. Visions slutsats i rapporten är att ”Sjukfrånvaron kostar kommuner, landsting och regioner över 20 miljarder kronor per år” och att Sveriges kommuner, landsting och regioner skulle kunna spara 6,7 miljarder kronor per år genom att minska sjukfrånvaron med en tredjedel, till en nivå som Torsby kommun har.

Det här är ju så svindlande stora summor att vi inte riktigt kan förstå hur mycket pengar det är. Vision har också varit tydliga med att ”kostnaderna är dels direkta, i form av sjuklön och pensionsavsättningar vid sjukdom, och dels indirekta, för produktionsbortfall”. Produktionsbortfallet har de värderat till ”bruttolönekostnaden” för närvarande personal. Vision har också lyft fram att de snarast har räknat lågt då kostnader för rehabilitering och annat inte är med. De har också förklarat, när vi har talat med dem, att ”det går att räkna på olika sätt”.

Det sistnämnda håller vi verkligen med om. Det går att räkna på Visions sätt. Och det går att räkna på ett korrekt sätt. När vi tittade närmare på de beräkningar som ligger bakom slutsatserna konstaterade vi att Vision gjort en gigantisk felräkning då de dubbelräknat kostnaden för produktionsbortfall. Om vi utgår från de förutsättningar som Vision skriver att de utgår från (bl.a. att produktionsbortfall värderas till bruttolönekostnad) blir den totala sjukkostnaden för kommuner, landsting och regioner mindre än en fjärdedel av det som Vision redovisar (4,5 miljarder istället för 20,6 miljarder) och den potentiella minskningen (om alla minskar sin sjukfrånvaro till den nivå som Torsby kommun har) blir 1,4 miljarder och inte 6,7 miljarder.

Nu är 1,4 miljarder fortfarande väldigt mycket pengar och vi håller med Vision om att det finns andra kostnader som inte är medräknade, som rehabilitering. Vi har väldigt mycket att vinna på att bli bättre på förebyggande arbetsmiljöinsatser, rehabilitering och andra åtgärder som kan minska sjuktalen och därmed kostnaderna. Men den som tycker att Sverige lägger för mycket energi på att minska sjuktalen har definitivt fått stärkta argument. ”Så farligt är det ju faktiskt inte, och med tanke på hur överdrivna siffror vi har sett i denna rapport ska vi nog ta andra larm om höga sjuktal med en nypa salt.”

Vi har försökt påtala detta för Vision men de vidhåller och ”marknadsför” sina slutsatser och deras svar till oss har alltså varit att ”det går att räkna på olika sätt”. Undrar vad sonens lärarinna skulle säga om det argumentet om han får underkänt på nästa matematikprov.

Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet AB

Ps. Du kanske vill få en förklaring till hur de kan ha räknat så fel? Här kommer förklaringen:

Antag att du har en medarbetare i ditt företag som en viss dag ska utföra ett uppdrag för en kunds räkning. Men din medarbetare blir sjuk och kan inte utföra uppdraget. Ditt företag går miste om en intäkt på 4000 kronor. Samtidigt slipper företaget betala stora delar av lönen och sociala avgifterna (olika mycket beroende på hur omfattande sjukfrånvaron är) så företaget sparar 3000 kr. Vad kostade sjukfrånvaron för företaget? Enligt Vision kostar den 4000 kronor. Enligt mig och mina kollegor på Nyckeltalsinstitutet kostar den 1000 kronor. Det är produktionsbortfallet på 4000 kronor minus den insparade lönekostnaden inklusive sociala avgifter på 3000 kronor.

[1] Enligt mer seriösa forskare drar sig Himalayas glaciärer tillbaka med 10 till 15 meter om året. Det är illa nog men med den takten kommer det att ta många hundra år innan glaciärerna är borta helt och hållet.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post