Jag visste inte att jag tål mer dioxin än ickesvenskar.

En släktträff uppe i Sundsvall gav mig nya perspektiv på EU-samarbetet. Först berättade en kusin om en fångst av stor havsöring utanför Härnön och sorgen att de inte vågar äta av köttet på grund av den höga dioxinhalten. Denna överstiger den gräns som EU anser vara oätbar och därför har utfärdat förbud på att sälja sådan fisk. Förbudet skulle idag omfatta all sill/strömming och laxfisk i Östersjön. Det visar sig nu, efter lite googling, att Sverige sedan 2002 tillfälligt varit undantaget detta förbud och, sedan 2012 erhållit permanent undantag. Konstigt tycker jag. Anser Sveriges regering att svenskarna tål dioxiner bättre eller att EU inte har fog för giftvarningen?

Sedan körde vi över den nya tjusiga Sundsvallsbron. Det kostar nu 9 kr för små och 20 kr för stora bilar. Inga rabatter ges. När avtal skrevs med Sundsvalls kommun var dock idén att personbilar skulle vara gratis medan tunga trafiken skulle betala broavgift. På detta sätt skulle trafikbelastningen i stan minska väsentligt. På grund av EU-lagstiftning, just det EU, visade det sig dock vara omöjligt att låta personbilar åka gratis och ta ut avgifter av tunga bilar. Sundsvalls stad och Sundsvallsborna är nu inte alls nöjda med detta. Data (läs nyckeltal) visar att den tunga trafiken betalar för att köra över bron men att den lokala trafiken väljer bort bron. När det var gratis, vilket det var en tid, passerade i snitt 13000 fordon bron. Med avgift passerar (i dagsläget) endast 7000 fordon bron. På flera gator i stan har trafikmängden ökat, jämfört med hur det var innan bron öppnades. Inte så bra utfall lokalt. Och vad kostar det Trafikverket att skicka ut räkningar på småbelopp? I Motala visar sig avgiften att köra över nya bron där vara 5 kr för personbilar!

Alltför mycket pengar och energi i EU-sammanhang tycker jag ha hamnat på detaljfrågor som ofta bäst kan lösas lokalt. Hur kan EU tillåta undantag för Sverige i dioxinfallet men inte i broavgiftfallet? Inkonsekvent och onödig energi och kostnad nedlagd.

EU behövs för att lösa globala problem som miljöfrågorna och den nu så fasansfulla flyktingsituationen i Europa. Lösningarna här måste definitivt inbegripa många länder. Istället för att förknippas med krångel och byråkrati kan EU idag stå för en nationsövergripande solidaritet som jag gärna stöder.

Olle Högberg, docent i företagsekonomi och expert hos Nyckeltalsinstitutet AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post