HR specialist, HR ansvarig, HR partner eller är du kanske ”HR kapitalist” :-)?

För drygt 30 år sedan etablerades en linje på våra universitet och högskolor med särskild inriktning mot
personalområdet. Vi som var de första studenterna på P-linjen (idag PAO-programmet) fick jobba hårt
för att förklara vad vi ”skulle bli” efter examen. Den som gav oss titeln Fil Kand i Personal- och
Arbetslivsfrågor. Långa och intensiva diskussioner under mitten av 80-talet ledde sedan fram till den
yrkesbenämning som kom att bli personalvetare – även här dök det upp frågor om personalområdet
verkligen var en ”vetenskap”. Mycket enklare var så klart att studera till ekonom, psykolog, ingenjör eller
läkare – då kom sällan alla följdfrågor vad man skulle bidra med till verksamheten. Vid valet av inriktning
efter 4 terminer fanns Allmänt personalarbete, Pedagogik, Arbetsrätt och Psykologi. Något som senare
visade sig inte spela nämnvärt stor betydelse då många av oss kom ut i arbetslivet på roller som HRgeneralister
där det förväntades att vi hade kunskaper inom alla de områden som inriktningarna hade.
Med intresse läste jag nyligen en sammanställning av olika titlar inom HR och den listan var
lång…………..vilket visar att det än idag verkar råda olika uppfattning om vad HR har för roll ute i
organisationer och företag. Balansen mellan operativt och strategiskt HR arbete har ofta en avgörande
betydelse för hur man uppfattas ute i den egna organisationen. Linjechefer och ledning förväntar sig
ibland något annat än vad HR själva har definierat som sitt uppdrag. Något som ställer krav på en tydlig
dialog med beskrivning av uppdrag och de processer som HR ansvarar för. På vår utbildning i höst för HR
Business Partners inledde vi med att ställa frågan ”Hur viktig är er personal för att verksamhetens
framgång?” och fick till svar siffror som alla landade mellan 95-99%. Håller du med om att personalen är
den viktigaste resursen och att de som förvaltar det mänskliga kapitalet bidrar till att skapa intäkter? Då
är det dags att samla mod och kliva fram och framhäva det värdeskapande arbete som HR bidrar med.
Vad sägs om kompetensutveckling, kontinuerligt lärande, rekrytering, talangförsörjning, förebyggande
hälsovård, strategier för kompensation och förmåner som utgör grunden för alla de medarbetare som
bygger ert varumärke. Oavsett vad du kallas inom HR i din verksamhet – du är med och förvaltar det
viktigaste kapitalet!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post