Fyra tillfällen när People Analytics kan underlätta din jobbdag

Nu är det inte långt kvar! Första veckan i april lanseras Nyckeltalsportalen, vår nya digitala webbportal. People Analytics kommer bli enklare än någonsin. Databasen är unik i sitt slag i Sverige och tillgängligheten till HR-data är optimal. Har du missat hur vår nya portal kan hjälpa dig? Vi har nu listat fyra tillfällen när Nyckeltalsportalen kan underlätta din jobbdag.

 1. När du vill förstå om organisationens förändringsarbete gett resultat
  I Nyckeltalsportalen kan du jämföra organisationens personalekonomiska nyckeltal mellan olika år. Om ni har genomfört ett stort förändringsarbete kan ni på ett enkelt sätt se om det fungerat. Det görs snabbt genom att jämföra resultaten i nyckeltalen mellan åren då förändringsarbetet pågått.
 2. När du vill se hur dina medarbetares arbetsvillkor, jämställdhet eller hälsa står sig mot branschen
  Den nya portalen ger dig möjlighet att jämföra organisationens resultat med andra organisationer i branschen. På så sätt får du enkelt förståelse för vilka nyckeltal organisationen ligger bra eller dåligt till i, jämfört med branschen. Ett bra argument för att få genomföra en satsning eller påvisa varför eller vilka insatser som behöver göras för att nå uppsatta mål.
 3. När du vill ta fram snygga grafer i PowerPoint som visar hur er organisations medarbetarvillkor ser ut
  I Nyckeltalsportalen kan du på ett enkelt sätt ladda ner organisationens resultat i snygga grafer – redan monterade i en färdig PowerPoint. Att göra visuella analyser att visa upp för ledningsgruppen eller kollegor har aldrig varit enklare.
 4. När din kollega frågar om du har någon statistik som förklarar er organisations svaghet och styrkor som arbetsgivare
  Genom våra index Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI) Jämställdhetsindex (JÄMIX) och Hälsoindex får ni svart på vitt var era styrkor och svagheter ligger. De kartlägger er faktiska HR-data och visar tydligt var ni är starka eller svaga.

Vill du veta mer? Kontakta Elin Larsson!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post