Friskvårdsbidrag och sjukskrivning – hänger det ihop?

I början av sommaren var jag på gymmet och tränade. Den här gången gick det inte så bra,
då jag i en av maskinerna slarvade och lyckades skada axeln. Träningen hade kommit igång
tack vare det friskvårdsbidrag vi fått på jobbet, och nyckeltalet 2 var mitt mål; 2 träningar per
vecka. Men som sagt, den här gången gick det inte så bra.

Jag hade dock tur och fick snabbt vård; undersökning, röntgen och operation på mindre än
tre veckor. So far so good, men sen började rehabprocessen som är seg och långsam med
små, små framsteg… Vilket i sin tur bidragit till mycket tid för reflektion och tankar.

En av dessa är hur skönt det är att ha en arbetsgivare som verkligen bryr sig och som
verkligen ser mig och kollegorna som företagets tillgång. En annan är att mina drivkrafter, att
vara behövd, göra nytta, hjälpa andra, inte är helt lätta att handskas med när man är
enarmad, sjukskriven och under rehab. Men det som far runt mest i huvudet, är frågan om
det finns ett samband mellan friskvårdsbidrag och sjukskrivningar. Vi ser ingen korrelation
mellan dessa variabler i vår databas på 800 000 medarbetare. Ju högre friskvårdsbidrag
desto lägre sjukskrivningar – nej så enkelt är det inte tyvärr. Dessutom verkar det som att
det mitt fall samvarierar åt fel håll…

Men att så tidigt som möjligt sätta in rehabaktiviteter samvarierar med sannolikheten att
lyckas! Förutsättningen för att lyckas med en tidig rehabinsats är 8 gånger av 10. Min
kollega Anders Johrén brukar använda liknelsen: Tänk dig att du har 10 kronor du kan
avvara. Skulle du för denna tia köpa en lott om det är 80% sannolikhet att du vinner 300:-?
Så är det med tidiga rehabinsatser, sannolikheten ökar för att vi ska lyckas. Vilket verkar
lovande för att min rehab ska lyckas, även om jag som individ upplever att det går väldigt
långsamt med mina framsteg. Den upplevelsen har säkert ett samband med mina drivkrafter
som utmynnar i otålighet.

För själva friskvårdsbidraget är det dock svårt att hitta samvariationer med lägre
sjukfrånvaro. Däremot är friska medarbetare oerhört viktiga för företaget och det är därför
lönsamt att se till att medarbetare i så kallade riskgrupper får de incitament de behöver för
att må bättre och därmed öka sin arbetskapacitet. Så friskvårdsarbetet är lönsamt, om vi gör
det på rätt sätt. Och i mitt fall var det bara slarv och otur från min sida men tur att min
arbetsgivare var snabb med rehabinsatsen, vilket ökar sannolikheten för att jag snart är
tillbaka. Dock med stavgång som ny träningsform, det verkar passa min personlighet bättre
än gymmaskiner. Som Christer Olsson säger, man lever så länge man lär!

Tina Ekström, Nyckeltalsinstitutet AB. Oktober 2014.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post