Fantastiska faktiska faktorer

Nyckeltalsinstitutet kartlägger organisationer utifrån faktiska faktorer och tittar inte alls på de upplevda värdena, som annars kanske är det vanligaste sättet att kartlägga organisationer på.

Denna blogg syftar till att försöka tydliggöra vad som är skillnaden mellan att titta på det fakta kontra upplevelsen och för- samt nackdelarna med de olika sätten.

Om du frågar en person om hen trivs på jobbet, så får du personens upplevda trivsel just i det ögonblicket och i den situationen som du råkar fråga (om du nu utgår från att personen svarar helt ärligt på din fråga). Fördelarna med det är ju självklart många, men om jag går tillbaka till mig själv så vet jag att min känsla och hur jag upplever saker kan variera kraftigt vecka för vecka eller dag för dag eller även timme för timme.

På måndag morgon kan jag gå till jobbet och tycka det är stressigt och tungt men på eftermiddagen är jag superglad för att en kund har hört av sig och tackat för hjälpen eller något liknande.

När det gäller faktauppgifter kan du inte ta fram ett enskilt tal som mäter exakt en persons trivsel på arbetet. Däremot kan du lyfta fram ett antal faktorer som pekar på hur trivseln i organisationen är utifrån kunskap om vad som är viktigt ur ett medarbetarperspektiv (ja, du behöver ha med flera faktorer för att göra detta, det räcker inte med enbart en faktor). Sådana trivselfaktorer kan vara exempelvis lön (som står för det ekonomiska), tillsvidareanställning (som står för trygghet), utbildningstid (som står för kompetensutveckling) och kort- samt långtidssjukfrånvaro (som kan stå för trivsel och stressnivå) etc..

Det finns självklart svagheter att mäta enbart utifrån faktiska värden, du får t ex inte svar på frågan hur en person trivs genom att titta på nyckeltalen. Men det finns också ett antal fördelar. Bl.a. är de uppmätta värdena mer stabila än det upplevda, ett exempel är att du sällan går till arbetet på måndagen och har en hög lön men på fredagen är din lön urkass eller att du ena dagen har en tillsvidareanställning på ditt arbete och nästa dag har den förvandlats till en visstidsanställning.

Att dessa tal har ett stabilare värde över tid än upplevelser leder även till att det blir enklare att arbeta med dem som ett strategiskt verktyg för organisationer. Det är dessutom enklare att jämföra er organisation med andra för att veta om ni är bra eller dåliga. Förutsättningen för detta är såklart att du då vet att det är samma definitioner för hur du beräknar den faktiska siffran som har använts (Obs. att Nyckeltalsinstitutets alla kunder utgår från samma grundläggande definitioner och därför jämförs utifrån exakt samma premisser).

I allting jag gör vill jag ha så bra upplevelser som möjligt men när jag funderar på vad det innebär så kommer jag på att den upplevelse som jag förväntar mig att få till stor del bygger på grundläggande faktiska faktorer som jag också vill kunna jämföra. Nu tänker jag inte på känslomässiga relationer, men alla typer av val som jag gör i vardagen på kort eller långsikt.

Menar därför att det utifrån ett strategiskt perspektiv är viktigare att titta på fakta för att på så sätt öka chanserna att upplevelsen i slutändan blir så bra som möjligt istället för tvärtom och att detta gäller både i det privata livet och på arbetet.

Henrik Almgren

Nyckeltalsinstitutet AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post