Ett fantastiskt verktyg vid organisationsutveckling helt enkelt!

Jag kom i kontakt med Nyckeltalsinstitutet när kollegor till mig hört om ett index som mätte olika nyckeltal inom HR området. Sedan dess är jag förundrad över potentialen i dessa index och styrkan de kan ha när man arbetar med organisationsutveckling.

Jag arbetar med att förbättra och optimera potentialen i organisationer och varje dag handlar det om att arbeta med människorna och deras förutsättningar i de organisationerna. Oftast sker vår analys kring vad som behöver förändras i en organisation utifrån intervjuer med medarbetare och ledning och utifrån uppdrag, strategi eller mål.  Vi tar ofta in nyckeltal i analysen men de är sällan i korrelation till andra nyckeltal eller i jämförelse med andra organisationer inom samma bransch eller område.

Med Nyckeltalsinstitutets Attraktiv arbetsgivarindex har jag hittat ett otroligt bra verktyg för att utöka den fakta som behövs när man arbetar med organisationsutveckling. Att snabbt få en indikation på vilka nyckeltal inom HR området man behöver arbeta med för att stärka organisationen som en arbetsgivare är en otrolig fördel. Att dessutom få möjligheten att jämföra de nyckeltalen med andra liknande organisationer ger en otrolig möjlighet i förändringsarbetet och i arbetet med att stärka arbetsgivaren utifrån ett medarbetarperspektiv. Med dessa data kan man snabbt agera på några specifika nyckeltal som är betydande och kanske avgörande för medarbetarna.

Vi som arbetar med organisationsutveckling letar alltid efter ”lågt hängande frukter” som man snabbt kan ta tag i för att få med sig organisationen och dess medarbetare i förändringsarbetet. Nyckeltalsinstitutets Attraktiv arbetsgivarindex ger mig indikationen på de lågt hängande frukterna på ett enkelt och smidigt sätt. Man svarar helt enkelt på, ”Vad behöver vi förändra eller arbeta med utifrån medarbetarperspektivet för att vara attraktivare för våra medarbetare och på marknaden”.  Jag ser fram emot ett utvecklat samarbete med Nyckeltalsinstitutet då detta verktyg är en oslipad diamant!

Viktoria Ramnelius, Manager, Business Consulting, Ramböll

 

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post