Engelska på svenska.

Att språket förändras är en del av tidens gång. Vissa uttryck och ord blir omoderna, andra blir t.o.m. onämnbara, framför allt vissa ord och uttryck som på något sätt kan uppfattas som diskriminerande, och många andra får sin betydelse ändrad, ofta efter influenser från andra språk, på senare år framför allt engelska.
Jag reflekterar över det när jag tänker på ord som ”atlet” (som fått en betydelseskiftning efter influenser från engelskans ”athlete”) och ”grym” (som i vissa sammanhang fått en nästan helt omvänd betydelse jämfört med tidigare). Många nya ord hämtas direkt från engelskan, som ”trainee”, ”e-mejl” (även om en svensk stavning är vanlig) och t-shirt, ord som vi inte längre tänker på är engelska utan har blivit svenska.
”Nyckeltal” är ett annat begrepp som, åtminstone som jag uppfattar det, har fått en betydelseskiftning under de senaste 25 åren. Från att tidigare ha varit väldigt starkt sammankopplat med ekonomiska nyckeltal (när jag studerade på universitet för mer än 30 år sedan handlade nyckeltal framför allt om ”ekonomiska nyckeltal”) definieras numera nyckeltal, bl.a. av oss på Nyckeltalsinstitutet, som ”intressanta tal” vilka som helst. Det kan gälla antal kunder, läsare, vädertemperatur, sjukdagar eller helt andra tal som för vissa personer är väldigt viktiga. Mängden nyckeltal, eller vad som skulle kunna vara nyckeltal, har inte minst med tanke på ny teknik därmed nästan exploderat.
Kanske var ordet ”nyckeltal” från början en slarvig översättning från engelska. Det engelska ordet ”key” har onekligen flera betydelser men uttrycket ”key indicator” (som närmast motsvarar det vi på svenska kallar ”nyckeltal”) har väl snarast en betydelse av ”viktig indikator”, eller ”viktigt tal”?
Hittade för övrigt en rolig ordlek på engelska, som gör ”sex laxar i en laxask” till rena barnleken. Tre häxor tittar på tre Swatch klockor. Vilken häxa tittar på vilken Swatch klocka? Det blir på engelska:
”Three witches watch three Swatch watches. Which witch watch which Swatch watch?” Vi behöver nog inte riskera att få höra det uttrycket på svenska.
Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post