Det är mycket nu…

Känns det igen, känslan av att det är mycket just nu men inom kort skall det minsann bli bättre balans – bara att jobba undan så man kommer ifatt båda på jobbet och hemmaplan. Om man bara planerar varje minut ordentligt och prioriterar smart så skall vi nog hinna med allt och lite till.
Stressrelaterade sjukskrivningar främst bland kvinnor har ökat med 73% de senaste två åren (källa Försäkringskassan). Det är en dramatisk ökning och den absolut vanligaste orsaken till sjukskrivning är nu akut stressreaktion som står för 14% och antalet fall har ökat från 15 000 till 26 000 fall per år under de senaste två åren! Trenden är att ökningen nu fortsätter för tredje året i rad. Försäkringskassan som gjort studien har inga svar till varför den här typen av sjukskrivningar skjuter i höjden så pass kraftigt mer än att det idag är svårt att få ihop arbetsliv, hem och familj.
Vad beror det på och vad är det som blivit annorlunda sista åren? Den danska psykologiprofessor Svend Brinkman skrev förra året en bok som blev mycket uppmärksammad i Danmark – ”Stå fast”. Kan det vara så att den psykiska ohälsan i dagens samhälle är ett symptom på ett samhälle och ett arbetsliv i obalans med osunda krafter där oro, ångest och depression i själva verket är sunda reaktioner på en osund miljö?
Kanske är det så att ett liv i ständig rörelse och förändring inte är förenligt med människans behov av stabilitet och lugn? Finns det någon gräns där tekniken och den globala världsekonomin passerar vad människan klarar av att hantera med bibehållen hälsa och livskvalitet?
Svend föreslår att vi skall ha en mer stoisk livshållning. Den stoiska filosofin innebär att vi bör lära oss självbehärskning, pliktkänsla, integritet, värdighet, sinnesro och en vilja att förlika sig med sig själv – snarare än introspektion och att försöka att hitta sig själv.
Hans råd är att läsa en roman och att öppna sig mot konsten och världen, att låta sig inspireras av hantverkare och konstnärer som skapar för andra och som intresserar sig för världen utanför sig själva.
Ja det kanske är ett bra råd att helt enkelt stänga av mobiltelefoner och datorer och helt enkelt läsa en bra bok istället! Det är kanske inget universalrecept mot sjukskrivningarna men han har nog en poäng med att vi skall sluta lägga så stort fokus på att försöka finna oss själva och att istället gå ut och möta världen som den är!
Med önskan om en frisk höst till er alla!
Stefan Wikström, VD, Edge HR AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post