De har bäst arbetsvillkor i landet – här är nyckeln till framgång

Vad är nyckeln till att bli en attraktiv arbetsgivare? Mellanskog, Jernhusen och Peab AB visar vägen – de har nämligen bäst arbetsvillkor i Sverige. Det står klart i vår nya kartläggning av de mest attraktiva, jämställda och hälsofrämjande organisationerna i landet. Var för sig skvallrar årets vinnare om receptet på framgång.

Bäst i landet

Nya data från oss på Nyckeltalsinstitutet visar vilka arbetsgivare som erbjuder de mest attraktiva, jämställda och hälsofrämjande arbetsvillkoren. Jernhusen kan för tredje året i rad titulera sig Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och Mellanskog är i år landets mest jämställda arbetsgivare. Bäst resultat i kategorin hälsoindex under året står Peab AB för – men det är ingen slump att dessa organisationer står högst upp på prispallen. Alla har de en sak gemensamt – nämligen ett långsiktigt strategiskt HR-arbete bakom sig.

Vad är nyckeln till framgång?

Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och att kontinuerligt mäta och skapa sig en förståelse för hur de egna medarbetarnas arbetsvillkor ser ut, är en nyckel för att kunna driva organisationen framåt tillsammans med sina medarbetare. En annan viktig nyckel är att strategin och arbetet med att vara en attraktiv, jämställd och hälsofrämjande arbetsgivare finns med på ledningsgruppens agenda; att det ingår i affärsplanen för verksamheten och att det följs upp som ett business case. Att aktivt kartlägga och utvärdera organisationens arbetsvillkor gör det möjligt att identifiera vilka områden som behöver förbättras, vilket också gör det möjligt att i likhet med årets vinnare – hitta nyckeln till framgång.

Om kartläggningen

Kartläggningen syftar till att undersöka vilka arbetsgivare som erbjuder de mest attraktiva, jämställda och hälsofrämjande arbetsvillkoren i Sverige. Resultatet baseras på insamlad statistik från 2019 och index som är genererade från drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor. Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på resultatet för faktiska arbetsvillkor kopplade till bland annat gruppstorlek och sjukfrånvaro. Jämställdhetsindex baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor när det kommer till bland annat lön och deltidsarbete, och Hälsoindex baseras bland annat på faktorerna frisktal, sjukfrånvaro och friskvård.

Vill du veta mer? Kontakta Daniel Ågren, kundansvarig på Nyckeltalsinstitutet.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post