Balans mellan arbete och privatliv viktigt arbetsvillkor enligt studenter

Balans mellan arbete och privatliv samt trygg anställning viktigaste arbetsvillkoren!

Hög lön och en chefskarriär inte viktigt för dagens unga enligt en undersökning från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens initiativ Tekniksprånget. Läste jag i en tekniktidning nyligen när jag väntade på min tur i frisörstolen.
I undersökningen rankas en trygg anställning högt tillsammans med balans mellan arbete och privatliv. Även nya utmaningar och känna att man bidrar till företagets verksamhet samt till samhällsutvecklingen rankas också högt.

ytterligare undersökningar ger liknande besked, enligt Företagsbarometern från Universum som är en undersökning bland studenter i hela landet, rankas balans mellan arbete och privatliv samt en trygg och säker anställning högst. Att göra karriär som chef är inte det viktigaste, högt upp på önskelistorna finns också intressant arbete, personlig utveckling och möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen. Samtidigt visar undersökningen att en framtida god inkomst också kommer högt, kreativ och dynamisk arbetsmiljö, ledare som stöttar personlig utveckling samt att arbetsgivaren har en attraktiv o spännande produkt/tjänst är viktigt.
Det blir en utmaning för landets arbetsgivare att kunna erbjuda en palett av attraktiva villkor för kommande generationer som önskar balans mellan arbete och privatliv, frågar varför och som inte vill bli chefer.
Samtidigt som det enligt Ledarna redan råder chefsbrist och det inom de kommande 10 åren kommer att vara stora pensionsavgångar.
En fråga att ställa – Är du en arbetsgivare där du själv skulle vilja vara anställd och är ni en attraktiv arbetsgivare?

Kjell Kalmnäs
Nyckeltalsinstitutet AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post