Är jag en rasist?

För en tid sedan gjorde jag en sak på pendeltåget som fick en medpassagerare att väsa ”j-a rasist” till mig. Det tog några sekunder innan jag förstod vad han syftade på men i efterhand kan jag förstå att mitt beteende kunde uppfattas som rasistiskt. Bakgrunden var denna:
Hösten 2010 hade jag några viktiga händelser framför mig som gjorde att jag absolut ville vara ”i bästa form”. Då, i början av september, gjorde jag en tågresa där jag hamnade bredvid en genomförkyld medpassagerare som snörvlade, hostade och nös sig igenom hela resan från Stockholm till Göteborg. Tåget var i stort sett fullsatt så jag satt kvar på min plats de dryga tre timmarna resan tog. En vecka senare var jag förstås genomförkyld och under de följande tre veckorna kunde jag bara hjälpligt utföra de arbetsinsatser som måste genomföras, allt annat fick vänta. Mina storsvulna höstplaner fick läggas ned.

Där och då bestämde jag mig för att i framtiden i möjligaste mån undvika sådana förkylningar. Tvätta händerna många gånger om dagen, inte ta med händerna på handtag, ledstänger och andra platser där förkylningsbaciller kan frodas, undvika att ha närkontakt och näravstånd med förkylda personer. Med mera.
Jag inbillar mig att denna ”förkylningspolicy” har varit lyckosam. Tidigare brukade jag ha en eller två rejäla förkylningar om året men sedan 2010 har jag inte haft en enda rejäl förkylning. Bland vidtagna åtgärder har jag vid ett antal tillfällen rest på mig och bytt plats när en genomförkyld person har satt sig bredvid mig på pendeltåget eller bussen. Nu förstår ni fortsättningen.

”Man med afrikansk bakgrund stiger på pendeltåget och sätter sig bredvid vit medelålders man. Vit medelålders man reser sig genast och sätter sig längre bort, en bra bit från man med afrikansk bakgrund.”
Så upplevdes det säkert av medpassageraren som ansåg att jag var rasist. I mina ögon var det dock ett annat händelseförlopp: En snörvlande, hostande och genomförkyld man satte sig bredvid mig. Min förkylningsnoja gjorde att jag bytte plats, på samma sätt som jag tidigare gjort ett antal gånger när genomförkylda personer med svensk bakgrund har satt sig bredvid mig. Först när jag fick rasistkommentaren reflekterade jag över att den genomförkylde mannen hade afrikansk bakgrund.

Jennifer Wegerup skrev för en tid sedan (25 juli) en krönika i Aftonbladet om en liknande upplevelse där hon blev kallad rasist efter att ha bemött en granne med utländsk bakgrund på samma sätt som hon alltid bemöter personer med svensk bakgrund. Jennifer och jag är förstås helt överens om att rasism är fruktansvärt och att vi ska göra allt vi kan för att eliminera det, men att det samtidigt finns tillfällen då rasistbegreppet missbrukas. Det kan leda till märkliga följder. Jag funderar själv på om jag ska agera ”rasistiskt” nästa gång en genomförkyld person med utländsk bakgrund sätter sig bredvid mig. D.v.s. jag beter mig på olika sätt beroende på om den andra personen har svensk eller utländsk bakgrund, ljus eller mörk hudfärg.

Så hur ska jag reagera nästa gång någon genomförkyld, snörvlande och hostande person sätter sig bredvid mig. Jag ser tre tänkbara strategier:
• Resa mig upp och gå någon annanstans, oavsett bakgrund och hudfärg på den genomförkylde som sätter sig bredvid mig. Det kan innebära att jag, om medpassageraren har utländsk bakgrund eller annan hudfärg, av vissa kan uppfattas som rasist.
• Resa mig upp och gå någon annanstans om den förkylde medpassageraren har svensk bakgrund men sitta kvar om den förkylde medpassageraren har utländsk bakgrund eller annan hudfärg, och i så fall öka risken för förkylning. Det skulle inte väcka någon uppmärksamhet i omgivningen men jag skulle agera rasistiskt eftersom jag då agerar på olika sätt enbart p.g.a. hudfärgen (eller bakgrunden) på min medpassagerare. Men det skulle bara vara jag själv som skulle inse att jag handlar rasistiskt.
• Slopa min ”förkylningspolicy”, åtminstone vad gäller näravstånd, helt och hållet och inte bry mig om ifall det kommer en genomförkyld person och sätter sig bredvid mig, med ökad risk för förkylning som följd.

Inget av dessa alternativ tilltalar mig. Jag vill varken vara rasist, uppfattas som rasist eller bli förkyld. Kanske enklast att ta cykeln framöver.
Anders Johrén

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post