Anders Johrén om Nyckeltalsinstitutets uppdrag i Georgien

Nyckeltalsinstitutet har nyligen varit i Georgien för att utbilda myndigheter och ministerier kring HR nyckeltal och personalekonomi för HR. Vi har intervjuat Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutets nyckeltalsexpert, som berättar mer om uppdraget och HRarbetet i Georgien.

Vad har Nyckeltalsinstitutet haft för uppdrag i Georgien?
Vi besökte Georgien för att stärka kompetensen vad gäller styrning av personalresurserna i Georgiens statliga myndigheter. Under två dagar utbildade vi ca 30 stycken HR-specialister från olika statliga myndigheter i Georgien.

Vilka likheter ser du mellan HR arbetet i Georgien och i Sverige?
Jag ser många likheter! Precis som i Sverige är merparten av HR-specialisterna kvinnor. På vår utbildning var exempelvis bara tre av 25 deltagare män. Vidare har de också brist på spetskompetens som tillexempel IT-specialister. En ytterligare spaning är att sjukfrånvaron, även här, är en fråga och kompetensutveckling som kan ses som den kanske viktigaste strategiska personalinvesteringen.

Vad skiljer oss åt?
Det finns en rad saker som skiljer oss åt. Georgien har mycket högre arbetslöshet än Sverige, framför allt vad gäller ”enklare jobb”. De har heller inte kommit lika långt i jämställdhetsarbetet som vi har i Sverige. Det finns också inslag av nepotism, eller svågerpolitik som det ibland kallas i Sverige. Det är i stor utsträckning kontakter och inte kompetens som avgör rekryteringar och karriärutveckling – i en omfattning som vi inte är i närheten av i Sverige.

Vad har gjort störst intryck på dig i detta uppdrag?
Den stora entusiasmen! Deltagarna i utbildningen har varit kunskapstörstande och visat sig ha en mycket hög kompetensnivå. Många av våra utbildningsdeltagare var unga, tror inte någon var över 50 år. Deras vilja att förbättra sitt land som är unik! Om dessa unga, mestadels kvinnor, får möjlighet att ta ett större ansvar för det övergripande HR-arbetet i Georgiens myndigheter så finns det goda förutsättningar för att utvecklingen fortsätter åt rätt håll.

Fakta Georgien:
Invånare:
4,5 miljoner invånare.
Språk: georgiska, ett  av de äldsta språken i världen. Det har sitt eget alfabet och skiljer sig från något annat språk i världen. ”Hej” på georgiska, ” Gamarjoba” , betyder ”seger” och återspeglar landets komplicerade förflutna av oändliga attacker och krig. På samma sätt som ” Gamarjoba” skulle ”god morgon / kväll” på georgiska vara ” dila / saghamo mshvidobisa ” som betyder ”morgon / kväll av fred”. Till skillnad från engelska och många andra språk där den tredje personen har ett kön, så är det inte så på georgiska. När georgier vill identifiera en person i en konversation säger de ”det” istället för han eller hon.

Valuta: Lari.

Självständighet sedan 1991. Men är ockuperade av Ryssland i områden kring svarta havet.

Arbetslöshet: cirka 20 procent.

Medianlön: 600 euro per månad.

Föräldraledighet: cirka 3 månader.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post