5 av våra bästa tips för organisationer under och efter krisen!

1. Börja med de akuta frågorna och nyckeltalen med kort tidshorisont. Exempelvis likviditet för företagets överlevnad och anställdas hälsa.

2. Därefter fokus på nyckeltal kopplade till faktisk arbetssituation och hur organisationen ska ta sig vidare till det ”nya normala”. Ta fram svar på: Hur ser verksamheten ut januari 2021? Hur når vi dit? Vilka nyckeltal ska vi styra på för att nå dit.

3. När vi når det ”nya normala” behöver organisationen vara redo att leverera kvalitativa varor och tjänster. Fokusera då på trender, skapa nya ambitioner och nya planer. Mät exempelvis personalstruktur, Attraktiv arbetsgivare, ledarskapsindex.

4. Tydligt ledarskap är som viktigast nu. Fokusera på stabilitet, tydlighet och var närvarande. Teknikkvinnors undersökning 2020 visar att frihet på grund av chefens tidsbrist upplevs som negativt – Frihet är inte alltid positivt.

5. Fokusera på utveckling av kompetens mer än någonsin! Det är mer kostnadseffektivt att utveckla när verksamheten har lägre beläggning. Produktionsstörningarna blir mindre och värdet av arbetad tid är lägre. Utveckling visade sig vara en av de största anledningarna till att Teknikkvinnor stannar eller lämnar en organisation enligt undersökningen 2020.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post