HR-analys i excel

Innehåll

Fördjupa dina kunskaper om nyckeltal och lär dig att beräkna samband mellan nyckeltal och analysera trender, både inom det operativa och det strategiska HR -området. Praktiska övningar i Excel med modeller och excelformler ingår som kurslitteratur.

Innehåll

Efter avslutad utbildning har du ökad kunskap om:

Tidigare kunskap

Du har slutfört vår grundutbildning i nyckeltal eller på annat sätt förvärvat kunskap om HR-nyckeltal.

Kursledare

Anders Johrén
Personalekonomisk expert och seniorkonsult, Nyckeltalsinstitutet. Anders arbetar framför allt med ekonomiska argument inom HR, olika konsultuppdrag inom ekonomi och personalfrågor och är medförfattare till bland annat ”Personalekonomi idag”, ”Boken om nyckeltal” och ”Effektiv friskvård – lönsammare företag”.

Kjell Kalmnäs
Vice VD, ekonomichef och dataskyddsombud Nyckeltalsinstitutet AB. Kjell ansvarar med det operativa arbetet kring kartläggningar och HR nyckeltal i vår databas, framför allt när det gäller mångfaldsanalyser och internationell bakgrund.

Vad säger våra deltagare om kursen?

Anmälan och pris

Endagsutbildning, pris/deltagare:
6 400 kronor exklusive moms.
I priset ingår: dokumentation och excel -fil med formler och övningar.

Datum och tid:

2024
16 maj

13 november

Kl. 08.30 – 16.00

Anmälan är bindande men kan överlåtas. Antalet platser är begränsat.

Plats:

Digital utbildning via webblänk

Kontaktperson:

Elin Larsson, projektansvarig Kompetens & Utbildning

070 – 884 91 58
elin@nyckeltal.se

Om oss
nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Dela gärna detta