Instruktioner

I vissa mycket prekära lägen kan ett alternativ vara att försöka pausa pensionsavsättningar. För att göra det måste dock en överenskommelse göras med både den anställde och försäkringsbolaget. Vi rekommenderar att innan denna åtgärd genomförs försöka granska andra alternativ.

Spara dina resultat

Vi arbetar för fullt med en funktion där du ska kunna mejla dig själv dina resultat. Tills dess rekommenderar vi att du använder skärmklippsverktyget på din dator.

För Windows, se instruktioner här.

För Mac, se instruktioner här.

Startsida