Instruktioner

Efter regeringens beslut att under 2020 ge möjlighet till statligt stöd i samband med korttidsarbete för företag som får kännbara intäktsbortfall till följderna av Corona-krisen kan du här beräkna vilka effekter en minskning av anställdas arbetstid kan ge för ditt företag, givet att din ansökan om statligt stöd för korttidsarbete godkänns.

Vilka har rätt till stödet gällande korttidsarbete?

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete.

Alla medarbetare som:

Varit anställda under en jämförelsemånad som infaller tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutat om godkännande.

Arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.

Inte tillhör arbetsgivarens familj.

Stödet är begränsat till ett tak om 44 000 kronor i månadslön.

Arbetstidsminskningens nivåer är fasta och kan inte ändras. Stödet kan utgå under en period om sex månader med möjlighet till tre månaders förlängning.

Spara dina resultat

Vi arbetar för fullt med en funktion där du ska kunna mejla dig själv dina resultat. Tills dess rekommenderar vi att du använder skärmklippsverktyget på din dator.

För Windows, se instruktioner här.

För Mac, se instruktioner här.

Startsida