Nästan var fjärde enhetschef lämnar sin befattning inom loppet av två år, enligt en tidigare nationell studie. Det medför inte bara stora kostnader, utan skapar också turbulens i både verksamheter och för medarbetare. Men vilka faktorer är det som leder till beslutet att lämna sitt uppdrag som vårdenhetschef?

Det har Hampus Jendle och Andreas Nilsson vid Linköpings universitet undersökt i studien ”Chefer vid vägs ände” genom att intervjua chefer som har lämnat sina uppdrag.

Under webinaret får du 

  • ta del av resultaten från deras studie 
  • lyssna till erfarenheter från verksamma chefer inom vården
  • insyn i vilka ekonomiska konsekvenser det innebär att driva verksamheter med hög personalomsättning

På plats med Hampus Jendle och Andreas Nilsson finner vi Tina Ekström, Anders Johrén, Henrik From, Jenny Wibacke,  Ann-Sophie Holgersson som under ledning av moderator Anki Udd försöker finna svaren på hur kunde det bli så här illa. Och varför det inte sker förändringar till det bättre.