I december 2020 anordnade Mgruppen och Nyckeltalsinstitutet ett webinar med fokus på en studie skriven av Hampus Jendle och Andreas Nilsson vid Linköpings Universitet där det framkom att var fjärde enhetschef inom vård och omsorg lämnar sin befattning inom loppet av två år.

DOCK finns det verksamheter som har lyckats behålla sina chefer och skapat en positiv arbetskultur. I ett uppföljande webinar den 25 mars bjuder Mgruppen, Nyckeltalsinstitutet och Svenska Hälsopromotionsgruppen in verksamhetsledare som lyckats med just detta, och som gärna delar med sig av sina erfarenheter och tips på hur det går att förändra till det bättre.

Under webinaret får du 

  • Ta del av verksamhetschefernas berättelse om hur de rent praktiskt gått tillväga för att skapa och behålla en positiv arbetskultur
  • Insyn i vad det innebär att bedriva en fungerande verksamhet  ur ett ekonomiskt perspektiv
  • Tips och råd om hur man praktiskt kan arbeta med ledarskapet för att uppnå en positiv arbetskultur

På plats finner vi Lora Leijoned, Sophie Lindberg, Tina Ekström, Anders Johrén, Henrik Frohm, Öjvind Sterner och Anders Hanson som under ledning av moderator Cecilia Jonsson diskuterar och utbyter erfarenheter kring detta viktiga ämne.

När? 25 mars, 09:00-10:00

Hur? Webinaret är live oche fter din anmälan kommer du få ett separat mail med videolänk till webinariet

Anmälan sker här!

Medverkande

Cecilia Jonsson, moderator

Senior konsult, VD Beech Tree

Henrik Frohm

CEO Mgruppen

Tina Ekström

CEO Nyckeltalsinstitutet

Anders Johrén

Civilekonom, författare och nyckeltalsexpert Nyckeltalsinstitutet

Anders Hanson

VD, Svenska Hälsopromotionsgruppen

Sophie Lindberg

Verksamhetschef (barn, ungdom, familj, psykiatri, habilitering) Tio hundra

Lora Leijoned

Verksamhetschef, Din Vårdcentral i Nyköping

Öjvind Sterner

Programansvarig, Mgruppen