Så blir HR nyckeltalen ett kvitto till ägarna!

Kostnadsfritt webinar 17 juni - Så blir HR nyckeltalen ett kvitto till ägarna!

Medarbetarna är en viktig ägarfråga som allt fler styrelser vill ha rapporter om. Nyckeltalsinstitutet har tagit fram hållbarhetsrapporter som i linjen med Agenda 2030 ger ägarna det kvitto som visar hur väl deras HR kapital, medarbetarna, förvaltats och utvecklats. 

I arbetet med strategier och verksamhetsmål är nyckeltal och HR-data en viktig del i beslutsunderlaget för den ekonomiska argumentationen om vilka aktiviteter som bör prioriteras.

Den 17 juni kl. 08.30 – 09.30 öppnar vi dörren till Nyckeltalsinstitutets databas med drygt 650 000 medarbetares arbetsvillkor och HR-KPIer kopplade till arbetsmiljö, frisktal, jämställdhet och hållbarhet.  

Webinaret riktar sig till dig som vill jobba faktabaserat och datadrivet med employer brand, inkludering och hälsa. Till HR som behöver ta fram rapporter och kvitton till ledning och ägare som ger bilder av hur väl verksamheten står sig som arbetsgivare, jämfört andra och hur hållbar och jämställd verksamheten är.

Anders Johrén, analytiker och partner på Nyckeltalsinstitutet, visar hur databasen är uppbyggd och ger tips om hur vi väljer ut verksamhetens viktigaste nyckeltal att styra på, kopplat till HR strategierna som också blir kvitton till ägarna.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Plats: digitalt
Datum och tid: 17 juni kl. 08.30 – 09.30

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@nyckeltal.se

Om oss
nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Dela gärna detta

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Anders Johrén

Civilekonom, nyckeltalsexpert, föreläsare, utredare och analytiker
Anders@nyckeltal.se

Karin Schönberg

Affärsområdesansvarig People Analytics Consulting
Karin@nyckeltal.se