Kultur som inkluderar

Introduktion: Kultur som inkluderar

En introduktionsutbildning i hur ledarskap fungerar som grunden för kultur som inkluderar, vilket påverkar mångfald och jämställdhet och därmed bidrar till en långsiktigt hållbar verksamhet. Den ekonomiska potentialen med grundläggande arbetsvillkor och sunda nivåer på HR-nyckeltalen som samvarierar med kultur och struktur.

En dag om bland annat vikten av uttalade och outtalade beteenderegler på arbetsplatser samt normer som hjälper och hindrar bygget av en inkluderande kultur.

Utbildningen innehåller:

Utbildningen vänder sig till ledare och HR som vill ha en introduktion till ämnet Inkluderande kultur för att börja agera proaktivt för att leda utveckling i organisationen.

Kursledare:
Kerstin Hanell

Senior organisationskonsult inom ledarskap och kulturutveckling. Med bred erfarenhet nationellt och internationellt genom sina tidigare roller inom bland annat Organizational culture and capability, Coca-Cola.

Tina Ekström

VD Nyckeltalsinstitutet, med gedigen bakgrund inom HR som operativ samt strategisk chef. Idag i rollen senior konsult inom personalekonomi.

Vad kan ni förvänta er av kursen? 

Kerstin berättar mer och ger en inblick i kursens innehåll!

Anmälan och pris

Heldagsutbildning 
á 6 400: –/deltagare
exklusive moms.

Plats: Klara Konferens & Happynings, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Datum och tid:

Kurstillfällen:
13 juni 2024

kl. 08.30 – 16.00

Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Om oss
nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Dela gärna detta