Anders Johrén

är civilekonom och han har arbetat i Labora Konsultforum sedan år 1988 med utbildningar, utredningar och konsultation, framför allt med ekonomiska argument kring personalfrågor. Anders har skrivit flera böcker och är medförfattare till bl a ”Personalekonomi idag”, ”Boken om nyckeltal”, ”Effektiv friskvård – lönsammare företag” och ”Personalresurser – ett arbetsmiljöekonomiskt perspektiv”.

Bino

Bino Catasús

är professor i redovisning och revision vid Stockholms Universitet och verksam som forskare och lärare på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Han forskar om redovisnings-, mätnings- och styrningsfrågor och är författare till både böcker och vetenskapliga artiklar. Bino brukar säga att han är fascinerad av siffrornas magi.

citat

Olle

Olle Högberg

är docent i företagsekonomi vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.  Olle är mycket intresserad av att utveckla metoder som speglar nyckelresursen personal och vill skapa stimulerande beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Han har skrivit flera läroböcker i företagsekonomi.