Nyckeltalsinstitutets regler vid bokning/avbokning av öppen kurs.

1. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Nyckeltalsinstitutet accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

2. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag, eller flyttas fram efter samråd med Nyckeltalsinstitutet.

3. Nyckeltalsinstitutet har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

4. Nyckeltalsinstitutet fakturerar kursavgiften före kursstart.

Bokning/avbokningsregler för företagsanpassade utbildningar.

1. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Nyckeltalsinstitutet.

2. Vid avbokning tidigare än 30 dagar före kursstart ska beställaren ersätta Nyckeltalsinstitutet med 50% av kursavgiften.

3. Vid avbokning 30 dagar eller senare före kursstart ska beställaren ersätta Nyckeltalsinstitutet med 100% av kursavgiften.

4. I de fall där Nyckeltalsinstitutet har haft kostnader i samband med överenskomna anpassningar av utbildningsupplägg, material mm är kunden skyldig att ersätta Nyckeltalsinstitutet för dessa kostnader om de har uppstått innan avbokningen skett.

5. Nyckeltalsinstitutet har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

6. Nyckeltalsinstitutet fakturerar kursavgiften före kursstart.

Vid kostnadsfria evenemang/seminarier

No show-avgift
Nyckeltalsinstitutet tillämpar, precis som många andra företag, en No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan.
Den gäller vid avbokning senare än 2 arbetsdagar (48 timmar) innan våra evenemangs starttid eller om du inte kommer på event du är bokad på. Denna avgift är hos oss 595 kr ex. moms och gäller för våra samtliga evenemang om inte annat specifikt anges.

Kurstillfällen

Nyckeltal grundutbildning

10 februari 2021

22 april 2021

Personalekonomi

15 – 16 april 2021

Chefens grundkurs i Statistik

Nytt datum planeras

HR-analys i excel

17 mars 2021

Anmäl dig här