Innehåll och kursledare
En endagsutbildning tillsammans med fantastiska Karl Wahlin, doktor i statistik och Anders Johrén, nyckeltalsexpert.

Teori blandat med praktiska övningar kring bland annat följande:

  • Definitioner inom statistik
  • Variabler
  • Lägesmått och spridningsmått
  • Databearbetning
  • Hypotesprövning i 4 steg
  • Korrelationer och illustrationer
  • Hur presenterar vi statistik så att andra förstår och skapar engagemang?

Deltagarna behöver ta med sig egen dator och mycket av övningarna kommer ske i excel.

Syftet är att stärka deltagarnas kunskaper i statistik, för att lättare förstå hur statistiken kan hjälpa till att styra verksamheten och påverka framgångsmåtten. Samt skapa ett strukturerat och säkerställt arbete med databearbetning.

Anmälan och pris

Endagsutbildning i statistik för HR, á 6 800: – exklusive mervärdeskatt.
I priset ingår: dokumentation samt lunch och kaffe.

Plats: meddelas senare, centralt i Stockholm.

Datum och tid:

Datum planeras

kl 08.30 – 16.30 Frukost serveras från kl 08.00.

Anmälan är bindande men kan överlåtas. Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig här

Kurstillfällen

Statistik för HR

Datum planeras

Anmäl dig här