Projektbeskrivning

BLOGG
ARTIKLAR
RAPPORTER
FILMER
PRESS

Andra rapporter

 • Branschrapporter 2020

  Nyckeltalsinstitutet har samlat rapporter om 11 olika branscher och hur de har presterat under 2020. Här kan du läsa om hur attraktiva, jämställda, och hälsosamma arbetsgivare är inom respektive bransch.

 • Stoppa Machokulturen

  En rapport från Byggcheferna baserad på Byggchefsbarometern 2019. Nyckeltalsinstitutet har i samarbete med Byggcheferna analyserat undersökningen och bidragit med kvantitativ HR data i rapporten.

 • Branschrapporter 2019

  Nyckeltalsinstitutet har samlat rapporter om 12 olika branscher och hur de har presterat under 2019. Här kan du läsa om hur attraktiva, jämställda, och hälsosamma arbetsgivare är inom respektive bransch.

 • HBTQ Rapport 2015

  Nyckeltalsinstitutet har under våren 2015 genomfört en enkätundersökning som kartlägger hur ett antal svenska företag och organisationer arbetar med HBTQ-frågor.

 • Kandidatuppsatsen ”Tal om personal-snack,siffror eller styrverktyg?”

  Visar hur personalnyckeltal fungerar som styrverktyg i strategiskt personalarbete på central och lokal nivå i kommunal verksamhet. Sofia Friberg, Anni Kolokotroni och Evelina Rickfält har gjort kvalitativa intervjuer inom Stockholms stad och dragit slutsatsen av det empiriska materialet, att personalnyckeltal ofta men inte alltid. Men de bidrar till diskussion och synliggörande.

 • Vinster med att förebygga ohälsa

  Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?
  Läs Anders Johréns rapport, gjord på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013.

 • Revisionens roll i bolagsstyrningen

  Forskarrapport skriven av Bino Catasús, professor i redovisning och revision, Stockholms universitet, Niclas Hellman, tillförordnad professor i extern redovisning och finansiell analys, Handelshögskolan i Stockholm, och Christopher Humphrey, professor i redovisning, Manchester Business School, University of Manchester. På uppdrag av SNS vars syfte är att belysa revisionens förutsättningar och utmaningar med utgångspunkt i internationell forskning och aktuella svenska exempel.

 • What gets measured gets done

  Hur är det egentligen?

  Läs Professor Bino Catasús forskning om ordspråket