Projektbeskrivning

Jämställdhetsindex JÄMIX

Hur ser jämställdheten ut i din organisation?

Jämställdhetsindex visar hur jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkor ni har i er organisation. Indexet har tagits fram tillsammans med den tidigare Jämställdhetsombudsmannen och nyckeltalen belyser viktiga aspekter av jämställdhet. Jämix handlar om hur jämställd er organisation är.

Med Jämställdhetsindex får ni:

  • Hjälp att bearbeta och presentera 21 nyckeltal inom jämställdhetsområdet
  • En historisk bild över utvecklingen av jämställdheten i er organisation över tid
  • Möjlighet att jämföra jämställdheten i er organisation internt, t.ex. på avdelningsnivå
  • Möjlighet att jämföra jämställdheten i er organisation med andra i branschen
  • Underlag för att bedriva ett målinriktat jämställdhetsarbete, bland annat i form av färdiga diagram och tabeller att ladda ner och presentera
Boka demo

De nio nyckeltal som er organisations jämställdhet baseras på:

1. Yrkesgrupper
2. Ledningsgrupp
3. Lika chefskarriär
4. Lön
5. Långtidssjukfrånvaro
6. Föräldrarskap
7. Sysselsättningsgrad
8. Tillsvidareanställning
9. Aktivt arbete

För att säkerställa jämförelser mellan olika organisationer och företag, har Nyckeltalsinstitutet skapat en standard med definitioner för rapportering av indata.