Hälsoindex™

Hälsoindex™2019-03-31T13:50:51+02:00

Projektbeskrivning

halso_stor

Hur mår medarbetarna i din organisation?

Hälsoindex presenterar på ett enkelt och övergripande sätt hälsostatus hos medarbetarna i er organisation. Genom en värdering och poängsättning av varje nyckeltal på en skala mellan 1 – 20 poäng bedöms hälsan i organisationen.

Med Hälsoindex får ni:

  • Hjälp att bearbeta och presentera 9 nyckeltal inom hälsa
  • En historisk bild över utvecklingen av hälsa i er organisation över tid
  • Möjlighet att jämföra hälsan i er organisation internt, t.ex. på avdelningsnivå
  • Möjlighet att jämföra er organisations hälsa med andra i branschen
  • Underlag för att bedriva ett målinriktat hälsoarbete, bland annat i form av färdiga diagram och tabeller att ladda ner och presentera.
Boka demo

De nio nyckeltal som hälsoläget i er organisation baseras på är:

1. Frisktal
2. Sjukfall
3. Rehabinflöde
4. Rehabrisk
5. Rehabresultat
6. Korttidssjukfrånvaro
7. Långtidssjukfrånvaro
8. Friskvård
9. Arbetsmiljöarbete

För att säkerställa jämförelser mellan olika organisationer och företag, har Nyckeltalsinstitutet skapat en standard med definitioner för rapportering av indata.

Projektdetaljer

Kategorier: