Projektbeskrivning

Attraktiv Arbetsgivarindex

Hur bra arbetsvillkor har din organisation?

Attraktiv Arbetsgivarindex beskriver arbetsvillkoren i er organisation – med utgångspunkten om att goda arbetsvillkor leder till engagemang, effektivitet och ökar organisationens möjligheter att attrahera nya medarbetare.

Med Attraktiv Arbetsgivarindex får ni:

  • Hjälp att bearbeta och presentera 25 nyckeltal inom personalstruktur, HR-aktiviteter, personalreaktioner och verksamhetsresultat
  • En historisk bild över utvecklingen av arbetsvillkoren i er organisation över tid
  • Möjlighet att jämföra er organisations arbetsvillkor internt, t.ex. på avdelningsnivå
  • Möjlighet att jämföra er organisations arbetsvillkor med andra i branschen
  • Underlag för att bedriva ett målinriktat arbete rörande arbetsvillkor, bland annat i form av färdiga diagram och tabeller att ladda ner och presentera
BOKA DEMO

De nio nyckeltal som er organisations arbetsvillkor analyseras utifrån är:

1. Tillsvidareanställningar
2. Medianlön
3. Lika chefskarriär
4. Kompetensutveckling
5. Övertid
6. Korttidssjukfrånvaro
7. Personalansvar
8. Långtidssjukfrånvaro
9. Avgångar

För att säkerställa jämförelser mellan olika organisationer och företag, har Nyckeltalsinstitutet skapat en standard med definitioner för rapportering av indata.